محیط ,اداری ,سازی ,محیط اداری ,محیط تولیدیهمه کسانی که با اندیشه های ناب سازی آشنا هستند، استعاره سنگهای زیر دریا را میشناسند. این استعاره میگوید هر گاه آب دریا نشست کند سنگهای پنهان شده زیر آن خود را نشان خواهند داد. این سنگها در محیط تولیدی همان اتلافات هفت گانه هستند ( تولید اضافی، انبارش، حمل و نقل مواد، فرآیند ناقص، خرابی و دوباره کاری، حرکت اضافی و انتظار) است. هنوز بنظر عده ای این ایده ها و رویکردها مختص محیط تولیدی و صنعتی است . هرچند باید قبول کرد که تنوع بالای کاری در محیط اداری ویژگی های خاصی به فرآیندهای اداری میبخشد اما این فکر این دو محیط فاصله ای عمیق با هم دارند و رویکردهای ناب سازی در محیط اداری کاربرد ندارد، اندیشه درستی نیست. نمونه ای از این رویکردها برای شناسایی اتلافات در محیط ستادی توسط شرکت GE به کار گرفته شد و با عنوان RAMMP شناسایی شد. در این رویکرد هر نوع گزارش، مصوبه، جلسه، معیار و رویه ای که فاقد ارزش/متقاضی باشد مورد بازنگری و نهایتا تحت کنترل درمیاید.

بنابراین در محیطهای اداری هم گاهی باید اجازه دهیم تا سطح آب یا هر پوششی که موانع را در ورای ظاهر خود پنهان کرده نمایان شود.

منبع اصلی مطلب : تحلیل سامان پویا
برچسب ها : محیط ,اداری ,سازی ,محیط اداری ,محیط تولیدی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : ناب سازی در محیط اداری