وجود دارد ,موارد بسیاریدر ادبیات ما موارد بسیاری از تحقیر دانایی نمایی و تخفیف دانش بشری در برابر گستردگی و پیچیدگی های هستی وجود دارد. اما در کنار آن موارد بسیاری در خصوص حکمت بالغه و ... وجود دارد. بارها شنیده ایم که در شرکت تویوتا کاربرد سه عبارت ممنوع است: غیرممکن، نمی شود و نمیتوانم. شاید اینجا یکی از مواردی که جنبه پنهان ناب سازی را حول فرهنگ ناب متجلی میسازد، میتوان دید. 

رفتن به گمبا و پیدا کردن اتلافات (موداها) خودبخود نمیتواند موفقیت آمیز باشد مگر اینکه توانایی و جسارت ندانستن و بیان " نمیدانم" را داشته باشیم. در این مقاله جان شوک نویسنده و نظریه پرداز تفکر ناب به استناد تجربه شخصی و مقاله یک روانشناس اهمیت این مسئله را در ناب سازی مطرح میکند.

منبع اصلی مطلب : تحلیل سامان پویا
برچسب ها : وجود دارد ,موارد بسیاری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : در ستایش ندانستن